Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Slanské vrchy » turistika » miesto

Miesto, Slanské vrchy

Miesto v Slanské vrchy

V Slanské vrchy sa nachádza 900 kusov miesto.

Miesto, Slanské vrchy:, 1 z 15

Na tehelni, Cirkevné, Za humnami, Záhumnie, Nižná tabuľa, Pod Verecinu, Dielničky, Záhumnie, Konopiská, Kľukaté, Na záhumni, Na blatinách, Huta, Dolné huty, Dudaca, Obracana, Na kopaniny, Konska hora, Javorov, Breziny, Stredny grunik, Kotrabec, Labidunky, Zimné diery, Nižná poľana, Adamovo peklo, Vyšná poľana, Zbojncký kútik, Pod kamenom, Slobodne dolky, Za kapustnicami, Kutik, Koninovat, Údolie obrov, Kut nad Dubravou, Surok, Slobodné dolky, Červené mláky, Pod Oblikom, Zvadliveá, Bana, Roňva, Stary Slog, Pod Michalovou horou, Hora, Záhumie, Stráne, Za dolinkou, Močiare, Breziny, Hrádok, Kamník, Borda, Stredný hon, Povrazy, Konopiská, Dolinky, Martinky, Záhumnia, Jastrabec

Miesto, Slanské vrchy:, 2 z 15

Do jarku koncom, Jelšinky, Stredná tabuľa, Piesky, Úzke, Nad studňou, Maturovská, Na košiarky, Medzi doly, Stráne, Gbolovky, Nosaľovec, Zbojnícke briežky, Od kamenického, Maglovec, Cifrovky, Kamenná, Dúbrava, Dlhé, Kobylí laz, Na Husárov kút, Hrdlička, Osičov, Kúty, Kapustníky, Pahorok, Lysá hora, Dubina, Blízky laz, Bandžová, Stankov laz, Bajov, Nad dedinou, Pod Bukovinou, Vyšné lúky, Čiertachy, Piesky, Záhumienky, Pod hranice, Lazy, Dubec, Zámčisko, Breziny, Koniec hory, Pod briežkom, Dlhé lúky, Nižný Torkoš, Validlo, Tereš, Kalmanova pusta, Milica, Kráľovčík, Kujavy, Krížne, Malacky, Lúky, Pod ostrou horou, Jablonky, Hájiky, Pod hôrkou

Miesto, Slanské vrchy:, 3 z 15

Ostrá hora, Záhumnie, Hostince, Banisko, Nad mlynom, Číža, Močiare, Dlžina, Hadisko, Maľučká Vieska, Kráľová hôrka, Zadný háj, Jazerá, Životy, Torkoš, Úvraty, Za stavom, Podhrádok, Široké lúky, Široké, Zahumnie, Stredné hony, Košiar, Kričalovky, Dlhé, Hruštiny, Ľadová, Dielce, Kúty, Farmovo, Na lazoch, Suchotok, Za dolom, Záhradky, Pod životom, Uhlisko, Suchý potok, Prosiská, Kamenná stráň, Predný hon, Vyšný Torkoš, Lazčíky, Pažica, Malošebastovské, Surový povraz, Pri kostolíku, Kocovy, Benkova, Ľadový hon, Rybník, Podzámček, Tanorky, Predný háj, Bankova, Rúbanisko, Ráboľ, Viničky, Poľana, Lúčky, Úzke

Miesto, Slanské vrchy:, 4 z 15

Od potoka, Povrazy, Košariská, Lazy, Madzidraždie, Močovka, Les, Za jarkom, Medzi hôrkami, Pod Kašínom, Ortoviská, Červená Skala, Lazčiky, Čorba, Za bačovňou, Tatárka, Ortáš, Čerepáreň, Zamborovka, Stredné, Klin, Radzimovo, Pod Ráboľom, Polianky, Zimné lúky, Čierťaže, Na dolinkách, Zadky, Do banského potoka, Na table, Holý Vŕšok, Malá Kamenná, Vŕšky, Kontov vrch, Dlhé, Pod uhliskom, Pod Dielom, Partoky, Dlhý grúň, Mlynisko, Vŕšky, Vyšná Grešová, Ortáše, Veľké drevo, Pri kameni, Nad Dielom, Kamenčie, Pod Drinou, Čatorňa, Lajce, Nižná Grešová, Za jarkom, Pri Studni, Kantov vrch, Prosniská, Hrabiny, Babia hora, Školské, Šabľová, Pod Čatorňou

Miesto, Slanské vrchy:, 5 z 15

Dubiky, Za švibovou, Pod zlomeným vŕškom, Kúty, Egrešské lúky, Pod Výškami, Nižné dlhé, Grúň, Preluky, Rúbanisko, Vyšné prídely, Suchá hora, Za záhradou, Štepníky, Na potočku, Diel, Predné lúky, Lieskovky, Bodoň, Sinotka, Hatalka, Mláky, Dolinky, Čerešňová hora, Hôrka, Pukanec, Vyšné Vyšeľovky, Stratené grúniky, Nozger, Pastviská, Hrabová studňa, Nižný les, Poľanka, Pod Chabzdovou, Krížovce, Temný les, Tušajov, Vyšné dlhé, Kunderov, Pánske zeme, Pod kamennou horou, Nižné prídely, Bančanské lazy, Zbojnícka dolina, Lazy, Pusté pole, Kľúč, Novomestské lúky, Chujava, Planinky, Červená mláka, Široká, Kamenčie, Vencová, Falatky, Salašiska, Holubovka, Čertov dol, Hermanovský hrebeň, Záhumnie

Miesto, Slanské vrchy:, 6 z 15

Krivé, Mravenisko, Kamenná, Sekáčová, Ortáše, Čerešne, Povrazy, Za hájičkové, Ostrá lúka, Mraznica, Trebeľa, Krásna Hanča, Malé štepne, Nižný les, Starý jarok, Lazy, Medzi jarkami, Nad bradlom, Konopiská, Hôrky, Pod jahodami, Zemičky, Bendová, Malé Vyšeľovky, Poľany, Pošov vrch, Šaritaňa, Kamenný jarok, Skalky, Sigord, Diely, Malé dlhé, Dečkovce, Pod hájik, Záhumnie, Močiar, Boldižovo, Hroble, Hájik, Salašská pastva, Čeriak, Hrebienok, Dankovské, Žitná, Dlhá zem, Brezová hora, Pod dlhou lúkou, Leštiny, Okrúhle, Gibov, Hájik, Lámanec, Dlhé, Chraste, Hôrka, Sedliská, Rúbanisko, Stežka, Krivé dolky, Pod hradom

Miesto, Slanské vrchy:, 7 z 15

Nad cestou, Pred hájne povrazy, Libanka, K Brezinám, Plané, Sivý, Hájová hora, Grúne, Stavenec, Záhradiská, Dubová, K Brezinam, Široká chrasť, Hájiky veľké, Za baniskom, Pod horou, Zajačie sedlo, Paseky, Kamene, Stredný hrebeň, Štepie, Nad grúňmi, Červená hora, Babej, Horvátovka, Pasienky, Tesný dol, Úvratné, Hložiny, Vyšné Červené, Za baňsku, Lúky pod záhradou, Záhumnie, Krivé, Konopianky, Ruzgar, Kamenčíky, Ortáš, Pod Vysokou, Močiarky, Predné, Pod Lipinami, Olšiny, Medzi dolinkami, Na hurku, Hložie, Pod Eštvánku, Dubová, Za štepniky, Breziny, Pod Hradom, Za Hlinkou, Dubravy, Povrazy, Záhumienky, Borsučie diery, Hony, Lipovečka, Na studienky, Pod lesom

Miesto, Slanské vrchy:, 8 z 15

Pod zimnú studňu, Ivanka, Od Kravan, Podiely, Lamaniská, Veseličná, Pod šibeňou, Tabla, Pod breziny, Pri brodku, Záhrady, Nové ortovisko, Ornice, Hrún, Kopaniny, Borovičník, Za doly, Dlhé povrazy, Pod kamennou dierou, Les a pastva, Nižná Tôňa, Pri kostole, Nižné pod Hrabovcom, Štvorce, Rybníky, Rúbane - Oseky, Kamenná diera, Úhraby, Na Šabľovej, Dolova, Pod skalami, Močidla, Stráň, Tvarožný miešok, Lieskové, Za valenčicou, Za dolom, Na zadkoch, Železná, Tabla, Do potôčka, Na rovnom, Mláka, Veľké lúky, Dlhé pažice, Voňavé, Úpust, Pri hraboch, Za prijalnou, U hradskej, Za plevňami, Kliny, Za hájom, Košlabov laz, Stráne, Záhumnie, Kováčové doliny, Na Matovej hôrke, Lukáčovo, Abranovské lazy

Miesto, Slanské vrchy:, 9 z 15

Grúniky, Poľanka, Na krátke, Medvedia, Nad širokou medzou, Borovník, Hájiky, Za humnami v osičí, Horné, Nad lomnicami, Na Matovej hôrke, Ocilkov laz, Chrastky, Šebastovský les, Stredná tabla, Doliny, Čirtáše, Krížové, Hať, Za potôčkom, Hámre, Pod Hôrkou, Biely kameň, Zadné Hlinky, Patračka, Vyšné pod Hrabovcom, Hájik, Dubový vrch, Kecerovská tabuľa, Záhradky, Pod čiršliak, Slivnické, Nad dolinami, Piatričky, Na verchu, Šťavníky, Na záhumní, Hrdina, Vrchové, Na dubovej, Na kútoch, Nad rybníkmi, Šibeničky, Pod horou, Široké, Ortáše, Roňava, Rokyciny, Malé Krivé, Vyšná Tôňa, Chmeľnica, Holá hora, Močiar, Lúčky, Za stodolami ku žľabinám, Pod dielikmi, Močiare, Na hrunkoch, Laz, Diely

Miesto, Slanské vrchy:, 10 z 15

Vinice, Vincova, Mrazov jarok, Kokošovské lazy, Za Horou, Obora, Pod Piatričkami, Urbársky les, Pod Oblou, Zádiel, Stará Okružná, Medzi vody, Pod Výhonom, Kórošová mláka, Pod Matovou hôrkou, Za humnami ku hruštiu, Za vinicou, Ortáše, Havranova hora, Na hôrke, Verecina, Veľký laz, Perželov laz, Pod majer, Mytina, Dlhé, Brecková hora, Pri brodku, Zákľuky, Kamenisté, Berkova, Háj, Záhumienky, Pod vinicou, Boliarovské doliny, Na bani, Racová, Vyše kríža, Svety, Nad Pavlovou, Pri stráni, Za hôrkou, Grúň, Javorova studňa, Pavlova, Čiršliak, Šimonka, Urbársky les, Hrubá stráň, Krátke pažice, Ravasky, Polianky, Les za skalami, Záruba, Pod Ošvárskou, Nad širokými lúkami, Čalo - Kamenec, Pod Pusté, Mokriny, Prielohy

Miesto, Slanské vrchy:, 11 z 15

Ules, Dlhá, Pusté pole, Hôrky, Na dubovkách, Za Matovou hôrkou, Sadzeník, Hora, Od chotára, Zvonárky, Záhumnia, Košariská, Suchý dol, Nad skalku, Pod hrubým javorom, Na kremene, Pod novinu, Pod lipinami, Obadová, Zadky, Povraz, Lieskovec, Grúnik, Srvatka, Záhumnie, Za Lieskovým lazom, Kaplica, Kondášova poľana, Popova lúka, Podhorie, Hrabina, Starý zámok, Hŕbok, Baranovec, Za potôčkom, Pod Blatnou horou, Kevečeť, Roháče, Dubina, Veľké zeme, Ohradená, Prielohy, Dubová, Poza krúžok, Malý Kazimír, Lomnice, Zahumienky, Lúky, Zadné vinice, Vasiľova studňa, ranč Zaľubova, Poľana, Štyri tably, Dlhová niže cesty, Čelo, Háj, Hečka, Sirotské, Roľnícke, Birošov

Miesto, Slanské vrchy:, 12 z 15

Stavenec, Kovačerky, Pod skalami, Pod Močidlami, Košariny, Ľubovica, Skala, Zadné koncovo, Vyšný chotár, Na dolinách, Krivý dol, Druhá Stredná hora, Do štepníka, Čontoše, Mikoveď, Blatná hora, Čakové blatá, Lipiny, Rakovčík, Dúbravy, Stráne, Hôrka, Záhumienky, Hrušková, Ošvarská, Pod horami, Nová záhrada, Veľký klin, Stredné Hlinky, Na kliny, Potočiny, Tabuľa, Horské cesty, Ružový dol, Vyšný les, Hruštiny, Skalka, Poľana, Olšavka, Červená studňa, Brezina, Stredný povraz, Slatvina, Povrazy niže dediny, Vilšavka, Krúžok, Blatá, Holubí grúnik, Laščík, Záhrady, Kamenný grúň, Nižný les, Pod Ivaniškou, Hlboký Laz, Vajdova, Vrchy, Katanová, Áronovo, Na kútoch, Trnava

Miesto, Slanské vrchy:, 13 z 15

Uhliská, Stredný laz, Na boku valenčice, Úboče, Nižný šlog, Pod Kiravu, Mlynsko, Maradasoveň, Záhrady, Čerepeš, Nižné lúky, Holica, Za jarkami, Široký povraz, Prvá Stredná hora, Roztoka, Pod medvediu, Pod Bilovom, Žarjová, Nad lávky, Plebanské, Nižný chotár, RaÔov, Drina, Pod šibeň, Vyšný hon, Vyšné záhumnie, Hanin laz, Polovice, Zakmany, Kolisanka, Za prídolmi, Dlhová vyše cesty, Pusté viničky, Urbárske pastvisko, Za dubňak, Perdačka, Nad cestou, Breziny, Brezový háj, Ošvárska, Výhon, Janková, Ivaniška, Biela hora, Pri štyroch tablách, Laz, Hruštiny, Repiská, Za záhradami, Kopaniny, Dolky, Roztoky, Záhumienky, Nad Oľšavu, Pod Ostrú, Dolinky, Ondičky, Prokopova skalka, Zadelnica

Miesto, Slanské vrchy:, 14 z 15

Chrobáková, Palerety, Vyšný šlog, Pri obrázku, Poza breh, Pod Pavlovu horu, Kopaniny, Pastvisko, Peterkovo, Javorová, Veľká hora, Hribovisko, Pod Hečkou, Na lúkach, Hrabovec, Končeky, Na dolinky, Dielnice, Múr, Opinský potvôčik, Rokytová, Záhumienky, Obšar, Hore potokami, Vyše výhona, Kráľová stráň, Konopianky, Pod Čachovom, Pod cestou, Solianske, Križne, Zlatica, Kamienky, Pod brehmi, Za breziny, Ilovec, Za brezinami, Slanka, Horky, Za michničkami, Rakytová, Vižník, Klčoviská, Jasina od Šťavia, Nad vysokým brehom, Výstavky, Chlm, Kúty, Mlynisko, Klin, Na hore, Svinický les, Za brehami, Balážovce, Kunová, Doriny, Štepníky, Na hore, Čapigy, Bradlá

Miesto, Slanské vrchy:, 15 z 15

Suchý vrch, Čerštiny, Na šabľovej, Pod Železnou, Vyšná hruščina, Tulčova, Na Obšari, Za brehmi, Močiarky, Kaneš, Kamenná, Na povrázky, Cham, Malina, Stredný potôčik, Poľana, Široké lúky, Baláž, Kúpele-Byšta, Brizka, Šťavičný grúň, Mastná, Praporčinský vrch, Bystrá, Dargovská stráň, Poperečiny, Ďuríkova dolina, Udolie, Pasienky, Za Suchou dolinou, Hribníky, Dubová hlava, Bodor, Kirava, Ďurkošová, Záhumnie, Papová studňa, Stredná hora, Za Dubovú, Kozačka, Sluhovské, Pred suchou dolinou, Záhrady, Mlynský klin, Tablička, Úvrate, Laz, Laz, Štrkové, Na mostku, Niže výhona, Stešky, Zemičky, Školky, Chrasť, Víbla, Pod dubinami, Stadlovo, Do kraja, Široké kľukaté

Podobné, Slanské vrchy:

1845x turistika, 900x miesto, 201x turistické informácie, 150x orientačný bod, 115x strom, 106x ohnisko, 88x miesto na piknik, 74x poľovnícky posed, 71x prístrešok, altánok, 42x štôlňa, 41x orientačná mapa, 38x atrakcia, 14x studňa, 5x chranený strom
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Slanské vrchy

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://slanske-vrchy.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.