Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Slanské vrchy » turistika » miesto

Miesto, Slanské vrchy

Miesto v Slanské vrchy

V Slanské vrchy sa nachádza 900 kusov miesto.

Miesto, Slanské vrchy:, 1 z 15

Na tehelni, Cirkevné, Za humnami, Záhumnie, Nižná tabuľa, Dielničky, Záhumnie, Pod Verecinu, Konopiská, Na záhumni, Kľukaté, Na blatinách, Adamovo peklo, Huta, Dudaca, Konska hora, Zimné diery, Zbojncký kútik, Vyšná poľana, Dolné huty, Stredny grunik, Breziny, Kotrabec, Javorov, Labidunky, Na kopaniny, Obracana, Pod kamenom, Nižná poľana, Slobodne dolky, Kutik, Koninovat, Červené mláky, Pod Oblikom, Údolie obrov, Slobodné dolky, Bana, Za kapustnicami, Kut nad Dubravou, Surok, Zvadliveá, Stary Slog, Roňva, Pod Michalovou horou, Záhumnia, Konopiská, Močiare, Borda, Medzi doly, Stredný hon, Povrazy, Úzke, Stráne, Breziny, Nad studňou, Hora, Maturovská, Martinky, Kamník, Hrádok

Miesto, Slanské vrchy:, 2 z 15

Za dolinkou, Do jarku koncom, Piesky, Záhumie, Jelšinky, Stredná tabuľa, Jastrabec, Na košiarky, Dolinky, Zbojnícke briežky, Kobylí laz, Dúbrava, Kapustníky, Stráne, Kúty, Bajov, Na Husárov kút, Cifrovky, Dlhé, Hrdlička, Lysá hora, Nosaľovec, Pahorok, Gbolovky, Od kamenického, Osičov, Nad dedinou, Bandžová, Maglovec, Blízky laz, Stankov laz, Kamenná, Dubina, Pod hranice, Dubec, Kráľovčík, Kujavy, Pod Bukovinou, Tereš, Čiertachy, Lazy, Zámčisko, Milica, Záhumienky, Pod briežkom, Dlhé lúky, Nižný Torkoš, Validlo, Koniec hory, Breziny, Kalmanova pusta, Piesky, Vyšné lúky, Predný hon, Hadisko, Prosiská, Vyšný Torkoš, Nad mlynom, Farmovo, Dielce

Miesto, Slanské vrchy:, 3 z 15

Pod hôrkou, Torkoš, Stredné hony, Kúty, Kráľová hôrka, Životy, Maľučká Vieska, Banisko, Košiar, Na lazoch, Jablonky, Krížne, Podhrádok, Zadný háj, Široké lúky, Lúky, Močiare, Uhlisko, Číža, Široké, Ľadová, Suchý potok, Záhradky, Úvraty, Pod ostrou horou, Hruštiny, Malacky, Hostince, Dlhé, Za dolom, Kamenná stráň, Jazerá, Zahumnie, Záhumnie, Lazčíky, Suchotok, Dlžina, Ostrá hora, Kričalovky, Hájiky, Pod životom, Za stavom, Pri kostolíku, Surový povraz, Madzidraždie, Rúbanisko, Predný háj, Od potoka, Rybník, Ľadový hon, Pažica, Poľana, Úzke, Benkova, Podzámček, Bankova, Lúčky, Kocovy, Viničky, Povrazy

Miesto, Slanské vrchy:, 4 z 15

Tanorky, Košariská, Ráboľ, Lazy, Malošebastovské, Močovka, Lazčiky, Medzi hôrkami, Za bačovňou, Pod Kašínom, Zamborovka, Pod Ráboľom, Za jarkom, Čerepáreň, Radzimovo, Ortoviská, Červená Skala, Ortáš, Stredné, Čorba, Klin, Tatárka, Les, Pod Výškami, Pri kameni, Kamenčie, Zadky, Nad Dielom, Veľké drevo, Šabľová, Za jarkom, Babia hora, Malá Kamenná, Rúbanisko, Na table, Egrešské lúky, Zimné lúky, Ortáše, Preluky, Nižné dlhé, Do banského potoka, Pod Drinou, Holý Vŕšok, Lajce, Nižná Grešová, Grúň, Vŕšky, Za švibovou, Pri Studni, Dlhé, Čierťaže, Kúty, Polianky, Kantov vrch, Hrabiny, Kontov vrch, Prosniská, Pod uhliskom, Pod Čatorňou, Čatorňa

Miesto, Slanské vrchy:, 5 z 15

Na dolinkách, Vyšná Grešová, Partoky, Dlhý grúň, Vŕšky, Pod zlomeným vŕškom, Dubiky, Pod Dielom, Mlynisko, Školské, Mláky, Kunderov, Za záhradou, Dolinky, Vyšné Vyšeľovky, Vyšné prídely, Nižný les, Záhumnie, Suchá hora, Krížovce, Pod kamennou horou, Diel, Hôrka, Štepníky, Pod Chabzdovou, Planinky, Salašiska, Chujava, Pastviská, Čertov dol, Bančanské lazy, Lazy, Holubovka, Hatalka, Predné lúky, Čerešňová hora, Sinotka, Zbojnícka dolina, Falatky, Stratené grúniky, Pukanec, Široká, Poľanka, Na potočku, Tušajov, Vencová, Kľúč, Novomestské lúky, Temný les, Hermanovský hrebeň, Nižné prídely, Bodoň, Červená mláka, Nozger, Pusté pole, Kamenčie, Hrabová studňa, Lieskovky, Pánske zeme, Vyšné dlhé

Miesto, Slanské vrchy:, 6 z 15

Poľany, Hrebienok, Krivé, Čeriak, Ortáše, Kamenná, Skalky, Trebeľa, Dečkovce, Dankovské, Starý jarok, Pod jahodami, Salašská pastva, Hroble, Nižný les, Konopiská, Hôrky, Za hájičkové, Diely, Pod hájik, Mraznica, Hájik, Mravenisko, Čerešne, Nad bradlom, Sekáčová, Ostrá lúka, Záhumnie, Šaritaňa, Malé štepne, Zemičky, Pošov vrch, Bendová, Malé Vyšeľovky, Sigord, Medzi jarkami, Močiar, Lazy, Krásna Hanča, Boldižovo, Kamenný jarok, Malé dlhé, Povrazy, Hájiky veľké, Gibov, Horvátovka, Krivé dolky, Úvratné, Stredný hrebeň, Libanka, Sivý, Hájik, Rúbanisko, Zajačie sedlo, Štepie, Sedliská, Stavenec, Vyšné Červené, Paseky, Za baniskom

Miesto, Slanské vrchy:, 7 z 15

Červená hora, Záhradiská, Nad grúňmi, Pod dlhou lúkou, Pasienky, Okrúhle, Za baňsku, Kamene, Grúne, Hôrka, Babej, Plané, Pod hradom, Hájová hora, Pred hájne povrazy, Žitná, Chraste, Tesný dol, Dlhá zem, Široká chrasť, K Brezinám, Dubová, Lámanec, Hložiny, Pod horou, Dlhé, Brezová hora, Stežka, Leštiny, Nad cestou, K Brezinam, Lipovečka, Kopaniny, Nižné pod Hrabovcom, Borsučie diery, Breziny, Nové ortovisko, Hrún, Pri kostole, Ornice, Rybníky, Dlhé povrazy, Dubová, Na hurku, Pod Hradom, Borovičník, Konopianky, Za štepniky, Podiely, Hony, Predné, Ruzgar, Za Hlinkou, Pod šibeňou, Za doly, Lúky pod záhradou, Lamaniská, Medzi dolinkami, Pri brodku, Záhumnie

Miesto, Slanské vrchy:, 8 z 15

Nižná Tôňa, Olšiny, Hložie, Tabla, Močiarky, Kamenná diera, Úhraby, Povrazy, Les a pastva, Záhumienky, Pod kamennou dierou, Veseličná, Rúbane - Oseky, Pod Vysokou, Krivé, Kamenčíky, Ortáš, Ivanka, Pod lesom, Záhrady, Štvorce, Pod Eštvánku, Pod zimnú studňu, Od Kravan, Na studienky, Dubravy, Pod Lipinami, Pod breziny, Medzi vody, Pod Výhonom, Kórošová mláka, Mláka, Medvedia, Za potôčkom, Dolova, Hájik, Za prijalnou, Kecerovská tabuľa, Vrchové, Lúčky, U hradskej, Záhumienky, Na rovnom, Malé Krivé, Na Matovej hôrke, Chrastky, Dubový vrch, Voňavé, Močiar, Na verchu, Stará Okružná, Pod čiršliak, Za plevňami, Hájiky, Rokyciny, Lieskové, Zádiel, Biely kameň, Hať, Močidla

Miesto, Slanské vrchy:, 9 z 15

Mytina, Nad dolinami, Za humnami v osičí, Roňava, Dlhé pažice, Pod Matovou hôrkou, Pri hraboch, Na Matovej hôrke, Šťavníky, Perželov laz, Poľanka, Za humnami ku hruštiu, Háj, Za vinicou, Stráne, Pri brodku, Ortáše, Havranova hora, Za valenčicou, Pod majer, Kamenisté, Zákľuky, Berkova, Na kútoch, Vyšná Tôňa, Na záhumní, Čirtáše, Patračka, Vyšné pod Hrabovcom, Hora, Holá hora, Kováčové doliny, Záhumnie, Prielohy, Lukáčovo, Abranovské lazy, Veľký laz, Široké, Kokošovské lazy, Zadné Hlinky, Diely, Borovník, Slivnické, Na hrunkoch, Doliny, Stredná tabla, Pod dielikmi, Ules, Šebastovský les, Ortáše, Nad rybníkmi, Do potôčka, Vinice, Na zadkoch, Košlabov laz, Šibeničky, Verecina, Piatričky, Obora, Na hôrke

Miesto, Slanské vrchy:, 10 z 15

Pod skalami, Pod Piatričkami, Urbársky les, Pod Oblou, Železná, Za Horou, Pod Hôrkou, Tabla, Močiare, Na Šabľovej, Nad širokou medzou, Pod vinicou, Boliarovské doliny, Na krátke, Na bani, Laz, Záhradky, Racová, Dlhá, Pod horou, Vyše kríža, Svety, Hrdina, Hámre, Za hájom, Úpust, Za stodolami ku žľabinám, Veľké lúky, Na dubovej, Ocilkov laz, Grúniky, Brecková hora, Mokriny, Za dolom, Pri stráni, Za hôrkou, Grúň, Javorova studňa, Pavlova, Čiršliak, Šimonka, Urbársky les, Nad Pavlovou, Hrubá stráň, Tvarožný miešok, Mrazov jarok, Krátke pažice, Vincova, Chmeľnica, Ravasky, Dlhé, Polianky, Nad lomnicami, Les za skalami, Záruba, Pod Ošvárskou, Nad širokými lúkami, Čalo - Kamenec, Pod Pusté, Pusté pole

Miesto, Slanské vrchy:, 11 z 15

Krížové, Hôrky, Stráň, Na dubovkách, Za Matovou hôrkou, Sadzeník, Kliny, Horné, Dolky, Háj, Pod Kiravu, Čerepeš, Druhá Stredná hora, Kolisanka, Kevečeť, Podhorie, Pastvisko, Hruštiny, Záhrady, Lúky, Skalka, Repiská, Výhon, Katanová, Kovačerky, Biela hora, ranč Zaľubova, Sirotské, Červená studňa, Košariská, Suchý dol, Pod šibeň, RaÔov, Zakmany, Stredný laz, Poľana, Hečka, Brezina, Dlhová vyše cesty, Drina, Nižný les, Stavenec, Na kútoch, Prielohy, Pod Močidlami, Plebanské, Košariny, Áronovo, Povrazy niže dediny, Roztoka, Nižný chotár, Široký povraz, Za dubňak, Nad Oľšavu, Birošov, Laz, Krúžok, Lipiny, Pod Bilovom, Záhumnie

Miesto, Slanské vrchy:, 12 z 15

Urbárske pastvisko, Trnava, Vasiľova studňa, Vilšavka, Ľubovica, Vrchy, Veľký klin, Vyšné záhumnie, Hôrka, Skala, Pod Ostrú, Laščík, Kopaniny, Nižné lúky, Potočiny, Žarjová, Kaplica, Lieskovec, Pod Pavlovu horu, Olšavka, Stredný povraz, Pod hrubým javorom, Rakovčík, Ružový dol, Kamenný grúň, Breziny, Na kremene, Od chotára, Poza breh, Polovice, Prvá Stredná hora, Zadky, Čelo, Prokopova skalka, Pod novinu, Stredné Hlinky, Hŕbok, Pod medvediu, Horské cesty, Ošvarská, Zvonárky, Vyšný chotár, Čontoše, Mlynsko, Na kliny, Dolinky, Pod Ivaniškou, Mikoveď, Ivaniška, Poza krúžok, Baranovec, Pod lipinami, Na boku valenčice, Čakové blatá, Záhumnia, Hrabina, Úboče, Nižný šlog, Nová záhrada, Pod Blatnou horou

Miesto, Slanské vrchy:, 13 z 15

Janková, Slatvina, Malý Kazimír, Do štepníka, Holubí grúnik, Za Lieskovým lazom, Ondičky, Palerety, Srvatka, Popova lúka, Holica, Dubina, Vyšný šlog, Zadné koncovo, Hrušková, Dúbravy, Záhumienky, Obadová, Blatná hora, Záhumienky, Za jarkami, Nad lávky, Krivý dol, Roztoky, Pri obrázku, Stráne, Ošvárska, Pod horami, Za prídolmi, Veľké zeme, Ohradená, Zadné vinice, Na dolinách, Dubová, Kondášova poľana, Hruštiny, Starý zámok, Štyri tably, Tabuľa, Dlhová niže cesty, Nad skalku, Lomnice, Záhrady, Kopaniny, Roľnícke, Zahumienky, Roháče, Chrobáková, Blatá, Vyšný les, Brezový háj, Vajdova, Perdačka, Za záhradami, Pri štyroch tablách, Hanin laz, Zadelnica, Za potôčkom, Grúnik, Pod skalami

Miesto, Slanské vrchy:, 14 z 15

Pusté viničky, Vyšný hon, Uhliská, Maradasoveň, Nad cestou, Hlboký Laz, Povraz, Poľana, Na povrázky, Hore potokami, Malina, Kúty, Na Obšari, Tulčova, Chlm, Za brezinami, Za michničkami, Vižník, Veľká hora, Za breziny, Hrabovec, Solianske, Pod Hečkou, Kamienky, Za brehami, Doriny, Vyšná hruščina, Javorová, Štepníky, Za brehmi, Opinský potvôčik, Peterkovo, Hribovisko, Kamenná, Na šabľovej, Vyše výhona, Bradlá, Slanka, Pod cestou, Zlatica, Pod Železnou, Pod brehmi, Stredný potôčik, Na dolinky, Kráľová stráň, Klčoviská, Kaneš, Cham, Svinický les, Jasina od Šťavia, Múr, Pod Čachovom, Končeky, Kunová, Záhumienky, Obšar, Močiarky, Rakytová, Čapigy, Suchý vrch

Miesto, Slanské vrchy:, 15 z 15

Klin, Na hore, Konopianky, Poľana, Široké lúky, Na hore, Nad vysokým brehom, Križne, Dielnice, Výstavky, Na lúkach, Ilovec, Čerštiny, Horky, Rokytová, Mlynisko, Balážovce, Baláž, Za Suchou dolinou, Sluhovské, Dubová hlava, Stredná hora, Laz, Pred suchou dolinou, Štrkové, Papová studňa, Tablička, Ďuríkova dolina, Laz, Stešky, Poperečiny, Záhrady, Niže výhona, Pasienky, Šťavičný grúň, Dargovská stráň, Bodor, Bystrá, Úvrate, Brizka, Za Dubovú, Mastná, Praporčinský vrch, Záhumnie, Udolie, Hribníky, Kirava, Kozačka, Na mostku, Ďurkošová, Mlynský klin, Kúpele-Byšta, Pod dubinami, Stadlovo, Víbla, Školky, Chrasť, Zemičky, Do kraja, Široké kľukaté

Podobné, Slanské vrchy:

1834x turistika, 900x miesto, 200x turistické informácie, 150x orientačný bod, 115x strom, 104x ohnisko, 88x miesto na piknik, 72x poľovnícky posed, 71x prístrešok, altánok, 41x orientačná mapa, 38x atrakcia, 36x štôlňa, 14x studňa, 5x chranený strom
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://slanske-vrchy.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.