Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Slanské vrchy » turistika » miesto

Miesto, Slanské vrchy

Miesto v Slanské vrchy

V Slanské vrchy sa nachádza 899 kusov miesto.

Miesto, Slanské vrchy:, 1 z 15

Na tehelni, Cirkevné, Za humnami, Nižná tabuľa, Záhumnie, Záhumnie, Pod Verecinu, Dielničky, Konopiská, Kľukaté, Na záhumni, Na blatinách, Vyšná poľana, Dudaca, Zimné diery, Konska hora, Adamovo peklo, Na kopaniny, Stredny grunik, Pod kamenom, Huta, Breziny, Nižná poľana, Zbojncký kútik, Labidunky, Dolné huty, Kotrabec, Obracana, Javorov, Pod Oblikom, Červené mláky, Bana, Údolie obrov, Koninovat, Za kapustnicami, Kutik, Zvadliveá, Kut nad Dubravou, Slobodne dolky, Slobodné dolky, Stary Slog, Surok, Maturovská, Stráne, Nad studňou, Pahorok, Dúbrava, Stredná tabuľa, Stredný hon, Do jarku koncom, Blízky laz, Lysá hora, Zbojnícke briežky, Osičov, Na Husárov kút, Pod Michalovou horou, Konopiská, Hrdlička, Bajov, Povrazy

Miesto, Slanské vrchy:, 2 z 15

Kobylí laz, Kamenná, Medzi doly, Stankov laz, Močiare, Na košiarky, Záhumie, Roňva, Za dolinkou, Validlo, Zámčisko, Piesky, Nižný Torkoš, Nosaľovec, Pod Bukovinou, Koniec hory, Čiertachy, Kujavy, Lazy, Záhumienky, Stráne, Pod hranice, Kapustníky, Záhradky, Dolinky, Farmovo, Močiare, Kamník, Martinky, Pod hôrkou, Dubec, Dubina, Lúky, Jastrabec, Banisko, Hora, Záhumnia, Vyšný Torkoš, Úzke, Hájiky, Torkoš, Piesky, Hrádok, Breziny, Dlhé, Kalmanova pusta, Tereš, Od kamenického, Dlhé lúky, Jelšinky, Pod briežkom, Rybník, Bandžová, Cifrovky, Pažica, Breziny, Milica, Číža, Lazčíky, Nad mlynom

Miesto, Slanské vrchy:, 3 z 15

Jablonky, Gbolovky, Benkova, Za stavom, Jazerá, Suchotok, Kráľová hôrka, Záhumnie, Ľadová, Hadisko, Široké lúky, Hostince, Pod životom, Podhrádok, Kúty, Na lazoch, Dlhé, Maľučká Vieska, Úvraty, Kúty, Malacky, Nad dedinou, Stredné hony, Životy, Kričalovky, Krížne, Kráľovčík, Kamenná stráň, Ostrá hora, Dlžina, Široké, Hruštiny, Prosiská, Zahumnie, Košiar, Predný hon, Dielce, Uhlisko, Zadný háj, Pod ostrou horou, Bankova, Suchý potok, Poľana, Maglovec, Za dolom, Malošebastovské, Od potoka, Viničky, Košariská, Podzámček, Stredné, Povrazy, Lúčky, Klin, Vyšné lúky, Úzke, Pod Kašínom, Za bačovňou, Za jarkom, Madzidraždie

Miesto, Slanské vrchy:, 4 z 15

Zamborovka, Lazy, Ľadový hon, Predný háj, Les, Čerepáreň, Medzi hôrkami, Radzimovo, Ortáš, Za švibovou, Malá Kamenná, Kantov vrch, Červená Skala, Za jarkom, Prosniská, Pod Drinou, Dubiky, Polianky, Vŕšky, Ortáše, Grúň, Pri Studni, Veľké drevo, Dlhé, Egrešské lúky, Zadky, Partoky, Holý Vŕšok, Mlynisko, Kamenčie, Kúty, Čierťaže, Rúbanisko, Nižná Grešová, Nad Dielom, Na dolinkách, Čatorňa, Pod uhliskom, Pri kameni, Pod Výškami, Lazčiky, Pod zlomeným vŕškom, Školské, Do banského potoka, Pod Čatorňou, Dlhý grúň, Vŕšky, Čorba, Pod Dielom, Šabľová, Vyšná Grešová, Nižné dlhé, Babia hora, Kontov vrch, Zimné lúky, Lajce, Preluky, Hrabiny, Na table, Dolinky

Miesto, Slanské vrchy:, 5 z 15

Lieskovky, Kocovy, Vyšné dlhé, Diel, Surový povraz, Vencová, Hôrka, Pod kamennou horou, Za záhradou, Ráboľ, Pri kostolíku, Rúbanisko, Široká, Tanorky, Hrabová studňa, Bančanské lazy, Na potočku, Lazy, Močovka, Tušajov, Nižné prídely, Salašiska, Hermanovský hrebeň, Lazy, Čertov dol, Chraste, Čerešňová hora, Zbojnícka dolina, Ortoviská, Hatalka, Pánske zeme, Záhumnie, Krivé, Pukanec, Vyšné Vyšeľovky, Falatky, Pod Chabzdovou, Kľúč, Červená mláka, Kamenná, Kunderov, Štepníky, Žitná, Vyšné prídely, Nižný les, Nozger, Tatárka, Bendová, Temný les, Pod jahodami, Stratené grúniky, Novomestské lúky, Plané, Kamenčie, Holubovka, Pod Ráboľom, Skalky, Poľanka, Šaritaňa, Chujava

Miesto, Slanské vrchy:, 6 z 15

Bodoň, Predné lúky, Nad cestou, Dečkovce, Planinky, Pastviská, Pusté pole, Suchá hora, Mláky, Sinotka, Hájik, Záhumnie, Krížovce, Čeriak, Mravenisko, Hrebienok, Lipovečka, Malé štepne, Močiar, Babej, Kamenčíky, Za štepniky, Štepie, Poľany, Starý jarok, Tabla, Hôrka, Ostrá lúka, Dankovské, Nižné pod Hrabovcom, Paseky, Salašská pastva, Sekáčová, Hôrky, Červená hora, Ivanka, Hložiny, Borovičník, Vyšné Červené, Grúne, Pasienky, Rúbanisko, Ortáše, Na hurku, Konopiská, Krásna Hanča, Pod breziny, Pri kostole, Nad bradlom, Zajačie sedlo, Leštiny, Hložie, Les a pastva, Borsučie diery, Horvátovka, Pod hradom, Nové ortovisko, Stredný hrebeň, Rybníky, Dlhá zem

Miesto, Slanské vrchy:, 7 z 15

Boldižovo, Medzi jarkami, Od Kravan, Za hájičkové, Krivé dolky, Malé dlhé, Za baňsku, Močiarky, Tesný dol, Sivý, Gibov, Pri brodku, Pod dlhou lúkou, Hájová hora, Predné, Povrazy, Rúbane - Oseky, Stežka, Trebeľa, Mraznica, Široká chrasť, Čerešne, K Brezinam, Pod zimnú studňu, Malé Vyšeľovky, Sedliská, Nad grúňmi, Pošov vrch, Zemičky, Diely, Hroble, K Brezinám, Krivé, Hájik, Pod horou, Za baniskom, Medzi dolinkami, Kamenný jarok, Záhradiská, Ortáš, Lámanec, Dubová, Brezová hora, Nižný les, Pod hájik, Pod Eštvánku, Kamene, Stavenec, Libanka, Sigord, Pod lesom, Za doly, Dlhé, Vincova, Kováčové doliny, Chrastky, Za hájom, Dubová, Do potôčka, Na kútoch

Miesto, Slanské vrchy:, 8 z 15

Za potôčkom, Na krátke, Dlhé pažice, Krátke pažice, Úvratné, Olšiny, Les za skalami, Hájiky, Na verchu, Na záhumní, Poľanka, Sadzeník, Ornice, Pod Lipinami, Zadné Hlinky, Dlhá, Pri brodku, Nad rybníkmi, Pod skalami, Verecina, Tvarožný miešok, Šimonka, Hora, Pred hájne povrazy, Medzi vody, Na bani, Abranovské lazy, Malé Krivé, Na studienky, Veseličná, Rokyciny, Pod horou, Ravasky, Urbársky les, Háj, Na hrunkoch, Biely kameň, Lúčky, Za Horou, Čalo - Kamenec, Hájiky veľké, Vyšné pod Hrabovcom, Diely, Ruzgar, Dubravy, Okrúhle, Šťavníky, Kórošová mláka, Lamaniská, Močiare, Kokošovské lazy, Záhumnie, Urbársky les, Močiar, Voňavé, Boliarovské doliny, Dlhé, Na rovnom, Na zadkoch, Mokriny

Miesto, Slanské vrchy:, 9 z 15

Ules, Konopianky, Úhraby, Hájik, Hrún, Stráne, Hruštiny, Mytina, Kevečeť, Za prídolmi, Prielohy, Za prijalnou, Za Hlinkou, Nad Oľšavu, Hôrky, Na kliny, Pod Ošvárskou, Vyšný les, Močidla, Dlhé povrazy, Ocilkov laz, Povrazy niže dediny, Krížové, Na kremene, Za humnami ku hruštiu, Na Matovej hôrke, Na dubovej, Blatá, Pod Hradom, Záhumnie, Laz, Nižné lúky, Brezový háj, Medvedia, Tabla, Pod kamennou dierou, Záhumienky, Nad dolinami, Povrazy, Nižný les, Pod Ostrú, Slivnické, Roňava, Mlynsko, Vinice, Lieskovec, Suchý dol, Ortáše, Hať, Pod šibeňou, Hony, Drina, Pod Vysokou, Košlabov laz, Holá hora, Kovačerky, Stredné Hlinky, Za vinicou, Kolisanka, Zadky

Miesto, Slanské vrchy:, 10 z 15

Mrazov jarok, Havranova hora, Stráne, Slatvina, Doliny, Úpust, Stredná tabla, Záhrady, Železná, Lieskové, Poza breh, Srvatka, Pod Kiravu, Pod Piatričkami, Laščík, Lúky pod záhradou, Kamenná diera, Ondičky, Dubová, Piatričky, Stavenec, Za dubňak, Perželov laz, Záhrady, Dolova, Biela hora, Obora, Vrchové, Pod Oblou, Štvorce, Čerepeš, Mikoveď, Zákľuky, Hrubá stráň, Čontoše, Záruba, U hradskej, Za stodolami ku žľabinám, Čirtáše, Zádiel, Breziny, Svety, RaÔov, Pod novinu, Na Šabľovej, Pri štyroch tablách, Nižná Tôňa, Brecková hora, Do štepníka, Breziny, Nad lávky, Horné, Za humnami v osičí, Pod vinicou, Hečka, Kaplica, Zahumienky, Za Matovou hôrkou, Hanin laz, Záhrady

Miesto, Slanské vrchy:, 11 z 15

Pod Matovou hôrkou, Pod Výhonom, Podhorie, Kamenisté, Potočiny, Vajdova, Za valenčicou, Záhumienky, Záhumnia, Kopaniny, Na Matovej hôrke, Poľana, Podiely, Štyri tably, Dubový vrch, Na hôrke, Čakové blatá, Za plevňami, Nad širokými lúkami, Kopaniny, Kliny, Za potôčkom, Patračka, Hlboký Laz, Vyšný chotár, Nižný chotár, Chrobáková, Za dolom, Nad lomnicami, Hámre, Stredný povraz, Roľnícke, Nad cestou, Na dubovkách, Chmeľnica, Palerety, Dubina, Šibeničky, Polianky, Vyšné záhumnie, Brezina, Pod Hôrkou, Od chotára, Ružový dol, Nad vysokým brehom, Kráľová stráň, Pod cestou, Za jarkami, Repiská, Výstavky, Šebastovský les, Hore potokami, Perdačka, Zakmany, Stredný potôčik, Pod Močidlami, Skalka, Vyše kríža, Na lúkach, Nižný šlog

Miesto, Slanské vrchy:, 12 z 15

Pod Blatnou horou, Ošvarská, Roztoka, Povraz, Pod majer, Grúnik, Javorova studňa, Ohradená, Olšavka, Blatná hora, Roháče, Lúky, Na kútoch, Janková, Úboče, Javorová, ranč Zaľubova, Záhumnie, Ortáše, Polovice, Vyšný šlog, Holubí grúnik, Zvonárky, Skala, Pod šibeň, Birošov, Prielohy, Pod Pusté, Uhliská, Pastvisko, Vyše výhona, Pod Čachovom, Poza krúžok, Maradasoveň, Zadné vinice, Záhumienky, Starý zámok, Žarjová, Lomnice, Veľký klin, Roztoky, Za Lieskovým lazom, Háj, Malina, Prokopova skalka, Hrabina, Jasina od Šťavia, Trnava, Sirotské, Vyšný hon, Za breziny, Kamenný grúň, Pod dielikmi, Veľká hora, Na dolinách, Košariny, Končeky, Urbárske pastvisko, Na hore, Áronovo

Miesto, Slanské vrchy:, 13 z 15

Hrabovec, Pod lipinami, Kecerovská tabuľa, Rakovčík, Cham, Nad širokou medzou, Popova lúka, Pod Železnou, Horky, Obšar, Za brehami, Prvá Stredná hora, Pod medvediu, Kopaniny, Vilšavka, Stará Okružná, Baranovec, Hrušková, Križne, Vyšná Tôňa, Na hore, Veľký laz, Vasiľova studňa, Nad skalku, Hôrka, Zadelnica, Berkova, Čiršliak, Chlm, Hrdina, Vrchy, Svinický les, Na Obšari, Za záhradami, Za brehmi, Za brezinami, Na boku valenčice, Poľana, Hŕbok, Opinský potvôčik, Lipiny, Široké lúky, Bradlá, Druhá Stredná hora, Pod horami, Grúniky, Ošvárska, Malý Kazimír, Mláka, Klin, Za hôrkou, Výhon, Dlhová niže cesty, Rokytová, Pod Ivaniškou, Pod skalami, Dlhová vyše cesty, Racová, Pod brehmi, Štepníky

Miesto, Slanské vrchy:, 14 z 15

Stráň, Dolky, Pavlova, Ľubovica, Plebanské, Široké, Pusté pole, Záhradky, Nad Pavlovou, Borovník, Pri hraboch, Pri stráni, Tulčova, Pusté viničky, Na povrázky, Solianske, Pri obrázku, Laz, Stredný laz, Pod Bilovom, Pod čiršliak, Na dolinky, Nová záhrada, Kamenná, Ivaniška, Dielnice, Katanová, Veľké lúky, Krúžok, Hruštiny, Záhumienky, Záhumienky, Lukáčovo, Holica, Čelo, Grúň, Obadová, Záhumnie, Praporčinský vrch, Na šabľovej, Močiarky, Slanka, Vižník, Za michničkami, Ďuríkova dolina, Vyšná hruščina, Pred suchou dolinou, Ilovec, Na mostku, Veľké zeme, Hribovisko, Košariská, Dolinky, Zlatica, Konopianky, Kamienky, Poľana, Šťavičný grúň, Sluhovské, Za Dubovú

Miesto, Slanské vrchy:, 15 z 15

Široký povraz, Niže výhona, Zadné koncovo, Kozačka, Záhrady, Tablička, Kúty, Kondášova poľana, Peterkovo, Brizka, Dúbravy, Úvrate, Čapigy, Pod hrubým javorom, Krivý dol, Mlynisko, Kunová, Udolie, Doriny, Ďurkošová, Tabuľa, Za Suchou dolinou, Čerštiny, Rakytová, Laz, Bystrá, Pasienky, Dubová hlava, Pod Hečkou, Červená studňa, Horské cesty, Balážovce, Klčoviská, Stredná hora, Stešky, Múr, Pod Pavlovu horu, Baláž, Bodor, Suchý vrch, Papová studňa, Mastná, Laz, Kaneš, Pod dubinami, Mlynský klin, Zemičky, Kúpele-Byšta, Dargovská stráň, Víbla, Kirava, Školky, Poperečiny, Hribníky, Štrkové, Stadlovo, Chrasť, Do kraja, Široké kľukaté

Podobné, Slanské vrchy:

1856x turistika, 899x miesto, 204x turistické informácie, 149x orientačný bod, 115x strom, 107x ohnisko, 88x miesto na piknik, 80x poľovnícky posed, 74x prístrešok, altánok, 42x štôlňa, 41x orientačná mapa, 38x atrakcia, 14x studňa, 5x chranený strom
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Slanské vrchy

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://slanske-vrchy.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.