Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Slanské vrchy » turistika » miesto

Miesto, Slanské vrchy

Miesto v Slanské vrchy

V Slanské vrchy sa nachádza 880 kusov miesto.

Miesto, Slanské vrchy:, 1 z 15

Na tehelni, Za humnami, Cirkevné, Záhumnie, Nižná tabuľa, Pod Verecinu, Záhumnie, Dielničky, Kľukaté, Konopiská, Na záhumni, Na blatinách, Pri kostolíku, Nižná poľana, Stredny grunik, Dolné huty, Javorov, Konska hora, Kotrabec, Vyšná poľana, Zimné diery, Pod kamenom, Labidunky, Huta, Dudaca, Breziny, Obracana, Zbojncký kútik, Na kopaniny, Adamovo peklo, Za kapustnicami, Údolie obrov, Zvadliveá, Kutik, Kut nad Dubravou, Pod Oblikom, Bana, Koninovat, Červené mláky, Slobodné dolky, Surok, Stary Slog, Slobodne dolky, Pahorok, Osičov, Záhumie, Povrazy, Močiare, Dúbrava, Kamenná, Pod Michalovou horou, Na košiarky, Stráne, Stredný hon, Do jarku koncom, Maturovská, Na Husárov kút, Za dolinkou, Blízky laz, Roňva

Miesto, Slanské vrchy:, 2 z 15

Zbojnícke briežky, Nad studňou, Konopiská, Medzi doly, Hrdlička, Stankov laz, Bajov, Kobylí laz, Stredná tabuľa, Koniec hory, Nosaľovec, Nižný Torkoš, Lazy, Pod Bukovinou, Kujavy, Validlo, Zámčisko, Záhumienky, Stráne, Pod hranice, Piesky, Čiertachy, Kapustníky, Záhradky, Torkoš, Banisko, Hájiky, Pod hôrkou, Piesky, Úzke, Záhumnia, Dolinky, Dubina, Močiare, Dubec, Hrádok, Jastrabec, Farmovo, Martinky, Lúky, Vyšný Torkoš, Kamník, Hora, Bandžová, Od kamenického, Breziny, Cifrovky, Kalmanova pusta, Breziny, Dlhé lúky, Tereš, Pažica, Dlhé, Rybník, Milica, Pod briežkom, Jelšinky, Kúty, Za dolom, Suchotok

Miesto, Slanské vrchy:, 3 z 15

Suchý potok, Hruštiny, Záhumnie, Široké, Číža, Lazčíky, Hostince, Košiar, Maľučká Vieska, Pod životom, Bankova, Kráľová hôrka, Životy, Kráľovčík, Úvraty, Zadný háj, Kričalovky, Stredné hony, Gbolovky, Dlžina, Nad mlynom, Nad dedinou, Krížne, Za stavom, Malacky, Hadisko, Dlhé, Kúty, Kamenná stráň, Široké lúky, Jazerá, Predný hon, Ostrá hora, Prosiská, Zahumnie, Poľana, Podhrádok, Uhlisko, Dielce, Ľadová, Benkova, Na lazoch, Pod ostrou horou, Jablonky, Maglovec, Za jarkom, Stredné, Ortáš, Ľadový hon, Predný háj, Zamborovka, Radzimovo, Vyšné lúky, Košariská, Malošebastovské, Madzidraždie, Za bačovňou, Podzámček, Povrazy, Úzke

Miesto, Slanské vrchy:, 4 z 15

Čerepáreň, Viničky, Lúčky, Pod Kašínom, Les, Klin, Medzi hôrkami, Od potoka, Čierťaže, Čorba, Ortáše, Zimné lúky, Lazčiky, Babia hora, Grúň, Na table, Pod Drinou, Dlhé, Prosniská, Pod zlomeným vŕškom, Pri kameni, Nižné dlhé, Polianky, Na dolinkách, Do banského potoka, Veľké drevo, Kúty, Školské, Za jarkom, Preluky, Pod uhliskom, Šabľová, Pod Dielom, Lajce, Za švibovou, Partoky, Malá Kamenná, Kantov vrch, Nižná Grešová, Vŕšky, Pod Čatorňou, Egrešské lúky, Dlhý grúň, Kamenčie, Vŕšky, Pri Studni, Červená Skala, Rúbanisko, Nad Dielom, Vyšná Grešová, Pod Výškami, Mlynisko, Zadky, Hrabiny, Dubiky, Kontov vrch, Holý Vŕšok, Kocovy, Dolinky, Pod kamennou horou

Miesto, Slanské vrchy:, 5 z 15

Lieskovky, Bančanské lazy, Za záhradou, Hrabová studňa, Na potočku, Rúbanisko, Ráboľ, Diel, Tanorky, Vencová, Široká, Surový povraz, Vyšné dlhé, Čertov dol, Pastviská, Planinky, Tušajov, Temný les, Hatalka, Hermanovský hrebeň, Plané, Hrebienok, Bendová, Pod Ráboľom, Čerešňová hora, Šaritaňa, Pukanec, Žitná, Nozger, Čeriak, Pánske zeme, Poľanka, Pod jahodami, Pusté pole, Zbojnícka dolina, Mravenisko, Predné lúky, Močovka, Dečkovce, Chraste, Krivé, Mláky, Sinotka, Tatárka, Nad cestou, Bodoň, Krížovce, Kamenčie, Nižné prídely, Falatky, Červená mláka, Salašiska, Štepníky, Ortoviská, Pod Chabzdovou, Vyšné Vyšeľovky, Novomestské lúky, Záhumnie, Holubovka, Skalky

Miesto, Slanské vrchy:, 6 z 15

Hájik, Stratené grúniky, Záhumnie, Kunderov, Kľúč, Vyšné prídely, Chujava, Lazy, Borsučie diery, Pri brodku, Nižný les, Kamene, Les a pastva, Červená hora, Malé štepne, Sedliská, Malé Vyšeľovky, Diely, Povrazy, Čerešne, Starý jarok, Boldižovo, Dlhá zem, Stredný hrebeň, Ortáše, Močiar, Kamenčíky, Pod dlhou lúkou, Pri kostole, Krivé dolky, Leštiny, Za štepniky, Nad bradlom, Záhradiská, Trebeľa, Salašská pastva, Konopiská, Hôrka, Babej, Pasienky, Pod Eštvánku, Libanka, Stežka, Zajačie sedlo, Tabla, Lipovečka, Nové ortovisko, Nižné pod Hrabovcom, Za baniskom, Ivanka, Hložiny, Pod zimnú studňu, Mraznica, Malé dlhé, Predné, Za doly, Horvátovka, Hájik, Pod horou, Sigord

Miesto, Slanské vrchy:, 7 z 15

Na hurku, Hôrky, Pošov vrch, Vyšné Červené, Štepie, Kamenný jarok, Pod breziny, Za hájičkové, Lámanec, Gibov, K Brezinám, Hroble, Brezová hora, Paseky, Rybníky, Tesný dol, Rúbanisko, Široká chrasť, Sivý, Pod lesom, Medzi jarkami, Dankovské, Nad grúňmi, Grúne, Krásna Hanča, Pod hradom, Borovičník, Rúbane - Oseky, Hložie, Ostrá lúka, Od Kravan, Hájová hora, Za baňsku, Močiarky, Medzi dolinkami, Zemičky, Sekáčová, Pod hájik, K Brezinam, Krivé, Dubová, Poľany, Chrastky, Úvratné, Krátke pažice, Poľanka, Diely, Abranovské lazy, Na studienky, Ravasky, Šťavníky, Dlhé, Dlhé, Hájiky veľké, Kokošovské lazy, Do potôčka, Močiare, Dlhé pažice, Záhumnie, Pod Lipinami

Miesto, Slanské vrchy:, 8 z 15

Lamaniská, Voňavé, Kórošová mláka, Na hrunkoch, Zadné Hlinky, Hora, Mokriny, Ules, Urbársky les, Za potôčkom, Veseličná, Pred hájne povrazy, Čalo - Kamenec, Rokyciny, Na záhumní, Okrúhle, Dubravy, Na kútoch, Nad rybníkmi, Vyšné pod Hrabovcom, Šimonka, Boliarovské doliny, Hájiky, Sadzeník, Lúčky, Les za skalami, Dlhá, Biely kameň, Na zadkoch, Kováčové doliny, Na bani, Háj, Na rovnom, Dubová, Na krátke, Za Horou, Pri brodku, Medzi vody, Urbársky les, Ornice, Pod skalami, Tvarožný miešok, Vincova, Za hájom, Ruzgar, Močiar, Pod horou, Malé Krivé, Na verchu, Olšiny, Piatričky, U hradskej, Potočiny, Ocilkov laz, Slivnické, Pod Piatričkami, Blatá, Kliny, Za valenčicou, Na Matovej hôrke

Miesto, Slanské vrchy:, 9 z 15

Obora, Hámre, Vinice, Nad lávky, Záhumnie, Chmeľnica, Podiely, Pod Výhonom, Záruba, Nad lomnicami, RaÔov, Podhorie, Biela hora, Za prídolmi, Záhrady, Čontoše, Na dubovkách, Pod vinicou, Štyri tably, Hony, Pod Ošvárskou, Hrún, Konopianky, Nad cestou, Úhraby, Povrazy, Poľana, Nižná Tôňa, Mrazov jarok, Nižný les, Zahumienky, Breziny, Horné, Breziny, Močidla, Srvatka, Brezový háj, Vajdova, Záhrady, Lúky pod záhradou, Hlboký Laz, Pod Ostrú, Za Hlinkou, Kolisanka, Svety, Za humnami ku hruštiu, Košlabov laz, Pod Matovou hôrkou, Za Matovou hôrkou, Pri štyroch tablách, Pod novinu, Tabla, Mikoveď, Za dolom, Hať, Lieskovec, Kamenná diera, Za vinicou, Záhumienky, Nižný chotár

Miesto, Slanské vrchy:, 10 z 15

Doliny, Nad dolinami, Kaplica, Pod Kiravu, Palerety, Zadky, Perželov laz, Dubina, Nad Oľšavu, Stavenec, Šibeničky, Záhumnia, Štvorce, Vrchové, Na dubovej, Dolova, Ortáše, Čirtáše, Vyšný les, Vyšný chotár, Chrobáková, Záhumienky, Stráne, Na Šabľovej, Laz, Kovačerky, Roľnícke, Hájik, Hruštiny, Kopaniny, Lieskové, Dubová, Dubový vrch, Pod Vysokou, Záhrady, Kopaniny, Laščík, Na kremene, Hôrky, Kevečeť, Krížové, Za stodolami ku žľabinám, Ondičky, Zádiel, Pod kamennou dierou, Za dubňak, Mlynsko, Zákľuky, Suchý dol, Úpust, Poza breh, Nad širokými lúkami, Polianky, Pod šibeňou, Na hôrke, Železná, Brecková hora, Za potôčkom, Hanin laz, Na kliny

Miesto, Slanské vrchy:, 11 z 15

Stredný povraz, Stredné Hlinky, Prielohy, Hrubá stráň, Pod Hradom, Do štepníka, Patračka, Kamenisté, Čerepeš, Mytina, Za plevňami, Za prijalnou, Stráne, Stredná tabla, Nižné lúky, Čakové blatá, Dlhé povrazy, Havranova hora, Za humnami v osičí, Slatvina, Pod Oblou, Povrazy niže dediny, Roňava, Lúky, Za brezinami, Perdačka, Starý zámok, Pod lipinami, Tulčova, Na hore, Vyše výhona, Uhliská, Kamenná, Šebastovský les, Za brehami, Maradasoveň, Na kútoch, Lukáčovo, Racová, Sirotské, Záhumienky, Vasiľova studňa, Čiršliak, Kecerovská tabuľa, Vrchy, Pod Čachovom, Grúniky, Grúň, Malina, Holica, Za brehmi, Javorova studňa, Pri stráni, Lipiny, Ošvarská, Na dolinách, Pusté viničky, Klin, Dielnice, Hore potokami

Miesto, Slanské vrchy:, 12 z 15

Od chotára, Holubí grúnik, Trnava, Rakovčík, Nad skalku, Nad Pavlovou, Pod Pusté, Vilšavka, Záhumienky, Na lúkach, Ohradená, Pod Železnou, Pavlova, Repiská, Mláka, Križne, Na dolinky, Horky, Nad vysokým brehom, Bradlá, Na boku valenčice, Košariny, Vyšná Tôňa, Grúnik, Ružový dol, Hruštiny, Za jarkami, Vyšný hon, Štepníky, Pod Hôrkou, Poza krúžok, Javorová, Žarjová, Roztoka, Pri obrázku, Vyšné záhumnie, Obšar, Nižný šlog, Zadelnica, Pod Ivaniškou, Malý Kazimír, Úboče, Široké, Dlhová niže cesty, Na hore, ranč Zaľubova, Pod horami, Pod Bilovom, Háj, Záhumnie, Popova lúka, Stredný laz, Pod čiršliak, Prielohy, Široké lúky, Čelo, Veľký klin, Polovice, Plebanské, Blatná hora

Miesto, Slanské vrchy:, 13 z 15

Roháče, Kopaniny, Hŕbok, Hrušková, Vyšný šlog, Zvonárky, Hrabina, Pod majer, Kamenný grúň, Veľké lúky, Výstavky, Brezina, Veľká hora, Hrdina, Záhumienky, Zadné vinice, Berkova, Prvá Stredná hora, Lomnice, Povraz, Záhradky, Pod Močidlami, Za hôrkou, Za záhradami, Áronovo, Ľubovica, Zakmany, Nová záhrada, Pri hraboch, Solianske, Pod medvediu, Pastvisko, Pusté pole, Stredný potôčik, Ivaniška, Svinický les, Stará Okružná, Baranovec, Nad širokou medzou, Hôrka, Katanová, Pod šibeň, Pod skalami, Skalka, Na povrázky, Kráľová stráň, Roztoky, Janková, Pod dielikmi, Druhá Stredná hora, Hrabovec, Skala, Veľký laz, Za breziny, Výhon, Stráň, Laz, Za Lieskovým lazom, Dlhová vyše cesty, Ortáše

Miesto, Slanské vrchy:, 14 z 15

Pod brehmi, Končeky, Urbárske pastvisko, Prokopova skalka, Dolky, Rokytová, Krúžok, Olšavka, Jasina od Šťavia, Borovník, Ošvárska, Pod Blatnou horou, Opinský potvôčik, Birošov, Na Obšari, Pod cestou, Vyše kríža, Poľana, Záhrady, Múr, Udolie, Poľana, Vyšná hruščina, Mlynisko, Košariská, Za Dubovú, Kamienky, Pod Hečkou, Kondášova poľana, Pod Pavlovu horu, Na šabľovej, Čapigy, Na mostku, Bodor, Šťavičný grúň, Čerštiny, Vižník, Obadová, Červená studňa, Ďuríkova dolina, Sluhovské, Dolinky, Ilovec, Úvrate, Tabuľa, Zlatica, Ďurkošová, Rakytová, Suchý vrch, Brizka, Dubová hlava, Široký povraz, Hribovisko, Stešky, Dúbravy, Zadné koncovo, Klčoviská, Horské cesty, Kúty, Za michničkami

Miesto, Slanské vrchy:, 15 z 15

Balážovce, Papová studňa, Za Suchou dolinou, Laz, Slanka, Mastná, Peterkovo, Kunová, Záhumnie, Pasienky, Tablička, Pred suchou dolinou, Niže výhona, Konopianky, Baláž, Veľké zeme, Bystrá, Pod hrubým javorom, Stredná hora, Doriny, Močiarky, Praporčinský vrch, Kozačka, Krivý dol, Stadlovo, Mlynský klin, Poperečiny, Kaneš, Pod dubinami, Laz, Hribníky, Kúpele-Byšta, Štrkové, Víbla, Zemičky, Školky, Kirava, Dargovská stráň, Do kraja, Široké kľukaté

Podobné, Slanské vrchy:

1851x turistika, 880x miesto, 204x turistické informácie, 153x orientačný bod, 116x strom, 107x ohnisko, 88x miesto na piknik, 85x poľovnícky posed, 76x prístrešok, altánok, 42x štôlňa, 41x orientačná mapa, 38x atrakcia, 16x studňa, 5x chranený strom
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Slanské vrchy

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://slanske-vrchy.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.